افتتاح مراکز رغبتبرق شادی را در چشمان نوآموزان می ببینیم ، آنگاه که اجازه دارند در زنگ مرکز رغبت، آزادانه در فضای مدرسه بگردند و آگاهانه کلاس و مربی و فعالیت مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
کودکان عصر امروز که با انفجار اطلاعات مواجه هستند جزء نیازهای آموزشی شان فراهم آوردن محیط غنی و شوق انگیز برای یادگیری است.
پییش دبستان حضرت رقیه (س) تلاش می کند تا با فراهم آوری بستری مناسب و با راه اندازی مراکز رغبت به این نیاز کودکان جامه ی عمل بپوشاند.
   1396/11/3 12:43