ثبت نام پیش دبستانثبت نام از متقاضیان ورود به پیش دبستان با رزرو در ماههای فروردین و اردیبهشت آغاز شد. فرآیند ثبت نام با حضور خانواده ها جهت انجام مصاحبه و مشاهده ی نوآموزان از ابتدای خردادماه آغاز و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.
نتایج نهایی پس از تائید در شورای ثبت نام، از طریق سایت خدمت خانواده های عزیز اعلام می گردد.
   1398/3/25 12:12