جشنواره مهربانیتنها یک تلنگر کافی است تا دستهای مهربان و دلهای بزرگ نوآموزانمان برای خلق رویدادی زیبا و دل انگیز آماده شود .
 یکبار دیگر خانواده ی پیش دبستان طعم تجربه ی کنار هم بودن با پدران و مادران و فرزندان دلبندمان را چشید . در روزی که مصادف با میلاد بانو فاطمه ی زهرا بود ، دور هم جمع شدیم تا با برگزاری جشنواره ی مهربانی با هدف  کمک به خانواده های نیازمند قلبهایمان را نورانی کنیم .
   1396/12/20 10:30