جشنواره ی هویت ملیپیش دبستان حضرت رقیه (س) میزبان کارشناسان مقطع ابتدایی و پیش دبستانی منطقه و هیأت همراه بود.
به بهانه ی ایام الله دهه ی فجر برآن شدیم تا با مشارکت پیش دبستانی های منطقه جشنواره ی هویت ملی را به میزبانی پیش دبستان حضرت رقیه (س) برپا کنیم.
 

 
 

در این جشنواره ، دست سازه های نوآموزان و مربیان در حیطه ی هویت ملی و پیروزی انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شد و نوآموزان مراکز به اجرای برنامه پرداختند.
 

 
بازدید آقایان معینی فر و ملکی از فضا و کلاسهای پیش دبستان و همچنین گفتگو با نوآموزان این مرکز حسن ختام این روز بود.
 
   1396/11/25 13:18