جشن مبعث پیامبر


 
برای جا انداختن مهر ائمه در دل بچه ها ، نیاز به کار خاصی نیست.
امروز با بچه ها بازی کردیم و بستنی خوردیم، برای بعثت پیامبر دست زدیم و با هم شعر خواندیم.
جذابیت شعر خوانی برای کودکان به اندازه ای بود که بارها خواستند تا دوباره آن را اجرا کنیم. بمب شادی و بازی با عروسک های ساخت خودشان قسمت جذابب دیگری بود که امروز به همراه بچه ها تجربه کردیم.
یک روز شاد هدیه ی زیبایی بود به خودمان به بهانه ی بعثت پیامبر مهربانی

جهت مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید
   1397/1/27 13:06