جلسه اول مادرانبر خود وظیفه می دانیم که پاسخگوی مادران مهربان و نگاههای پرسشگرشان  باشیم . پس برآن شدیم تا در گفتگویی مفصل قبل از شروع کار ، برنامه های مدرسه را برای مادران تبیین کنیم .
برنامه های این روز به شرح زیر اجرا شدند :
خوش آمد گویی سرکار خانم دهقانی ( مدیر ) و معرفی نیروها
اجرای پاورپوینت برنامه های تربیتی مدرسه توسط معاون فرهنگی
اجرای پاورپوینت برنامه های آموزشی مدرسه توسط معاون آموزشی
بازدید از کلاسها
گفتگو و آشنایی اولیه ی مادران با مربیان کلاس
این برنامه با تحویل ملزومات و همچنین شماره های نوآموزان به اولیا پایان یافت.

 
   1397/7/4 13:16