قهرمانان ایرانهفتم مهرماه به نام روز آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده است.این روز بهانه ایست تا به گرامیداشت غیور مردانی بپردازیم که فقط قهرمان زندگی دخترانشان نیستند، بلکه قهرمان یک ملت اند.
روز دوشنبه 97/7/9 پدران آتش نشان مدرسه با ماشین و ابزار و تجهیزاتشان  به پیش دبستان آمدند تا  کودکان دلبندمان از نزدیک با این حرفه و تجهیزاتش آشنا شوند . شنیدن صدای آژیر ماشین آتش نشانی و گرفتن عکس یادگاری حسن ختام خوبی برای این برنامه ی خوشایند بود.

 
   1397/7/14 12:32