مراسم بازگشاییمراسم بازگشایی پیش دبستان به صورت هم زمان با اولین جلسه ی عمومی اولیا در روز پنج شنبه 22/6/97 در ساختمان پیش دبستان برگزار شد.
در این مراسم ، نوآموزان با بدرقه ی پدران و مادران و استقبال گرم مربیان خود وارد مدرسه شدند. بچه ها پس از آشنایی با مربیان و ارتباط با مدرسه در سه گروه مجزا سرگرم بازی در محیط شدند. هیجان ورود  به یک محیط جدید و جذاب و بازی در گروههای مختلف ، روز پرخاطره و به یادماندنی ای برای آنها ایجاد کرد .
   1397/6/25 12:13