مهر مهربان


 
باز بوی مهر می آید
بوی برگهای رنگی
بوی خنده های از ته دل
بوی صورتهای شاد
بوی لبخندهای کودکانه
و گاهی هم
بوی اشکهایی که روی صورت میغلتد...
از هیجان و اضطرابی که وجود کوچکش را گرفته
از جدا شدن، برای اولین بار ها،
گوش کن...
پشت این اشکها صدایی می آید...
صدای بزرگ شدن
صدای رشد و ورود به دنیایی جدید!


جهت مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید
   1397/7/4 13:19