پروژه پایان مهرکارگاه ویژه ی مادران در راستای برنامه های تربیت سالم و با عنوان " طب سنتی " در روز چهارشنبه مورخ 2/8/97 در سالن سیدالشهدا برگزار شد.
در این جلسه ی یک ساعته ، مواردی از جمله ، انواع خوراک های سالم و نحوه ی تهیه ی بعضی از آنها بیان شد.
در ادامه ، مادران با حضور در مدرسه و جمع نوآموزان کلاس خود ، از آموخته های آنها بازدید و به اجرای دختران کوچک ما گوش سپردند . در این روز قلک های مهربانی ( اهدایی موسسه ی فرهنگی کرامت ) نیز به خانواده ها تحویل داده شد.

 
 
   1397/8/5 11:18