گلدان های سبزبه گزارش مسئول فضای مجازی واحد پیش دبستان، امروز در نیمه ی اسفند ماه 97 برنامه های خاصی در پیش دبستان اجرا شد.
نقاشی درختهای زیبایی که بچه ها با انگشتانشان روی آن برگ کشیده و به طبیعت قول می دادند که از آن مراقبت کنند. بعد از آن در حیاط مدرسه تمام بچه ها در کاشت درختی به نام کلاسشان سهیم شدند.
شنیدن قصه ی زیبای درخت مهربان هم از برنامه های این روز بود. در پایان کار هم بچه ها بانهالی که برای کلاسشان کاشته بودند، عکس یادگاری گرفتند.
   1397/12/18 12:13