طرح جشنواره بازیشرکت دربازی کودکان نوعی احترام به شخصیت واهتمام به شغل آنها ست. پیامبر (ص) همواره با فرزندان خو یش و  حتی گاهی با کودکان اصحاب بازی می کرند، چون بازی از نیاز های طبیعی کودک می با شد و بدون آن کودک رشد سا لم نخواهد داشت. کودکی که به بازی علاقه نداشته باشد اصولا بیمار محسوب میشود. همه ی انسانها اعم از بزرگ وکوچک، حتی انبیا و اولیای الهی در دوران کودکی تمایل به بازی داشته اند و کمابیش به بازی می پرداختند و این حاکی از آن است که بازی ازنیازهای طبیعی انسان است؛ گرچه این امربر همگان روشن است، اما مهم این است که والدین و سرپرستان کودک با وجود آگاهی به این نیاز، ممکن است توجه کافی برای رفع این نیاز طبیعی نشان ندهند و از برآوردن این امر مهم غافل بمانند. دست یابی اهداف مختلف به منظور تأمین رشد در دوره ی کودکی، زمانی میسّر است که بزرگ ترها با صبر و حوصله با آن برخورد کنند و بازی را جدّی بدانند. هیچگاه کودکان را مجبور به بازی خاصّی ننمایند و آن ها را با هم مقایسه نکنند. برای حصول به نتایج مطلوب، با کودک هم بازی باشند و از آن لذّت ببرند. بدانیم که انجام یک بازی لذّت بخش به زمان و مکان و ابزار خاصّ نیازمند نیست و هر زمان و موقعیّتی، در دوره ی کودکی، به سادگی به موقعیّت بازی تبدیل می گردد.
با توجه به ضرورت فرآیند بازی و تاثیر شگرفی که بازی در سالهای اولیه ی زندگی کودک و شکل گیری شخصیت او دارد، پیش دبستان حضرت رقیه (س) در برنامه ریزی دقیق و فرآیندی جشنواره ی بازی را طراحی و در تاریخ 97/10/28 در سالن مجموعه ی فرهنگی کرامت برگزار کرد.
خانواده های پیش دبستان حضرت رقیه (س) از ساعت 9 الی 12 روز جمعه در برنامه های این جشنواره درغرفه های زیر  شرکت نمودند.
غرفه های جشنواره:

  1. بازی های جسمانی - حرکتی
  2. بازی های حسی - حرکتی
  3. بازی های موسیقیایی
  4. بازی های کاوشی
  5. بازی های تعقیب و گریز
  6. بازی های فکری
  7. بازی با اشیا
  8. بازی های وانمودی – تقلیدی
  9. بازی های نمایشی
   1397/10/30 13:14